Wednesday, 3 September 2014

Contoh Kandang Ayam Petelur

Berdagang ayam petelur sanggup memerankan lahan tuk menerima cash sampingan. Bilamana Anda sendiri memutusan tuk berkecimpung di dalam marketing terkait, Anda sendiri disyaratkan mempelajari teknik trik merawat ayam petelur agar agar semakin sehat da menerima telur dalam berbobot. Yang penjelasan terkait Anda sendiri tetao belajar tentang, trik membikin da merawat ayam petelur agar agar ternak ayam Anda sendiri sanggup menerima telur dalam benar da layak dijual. Yang perihal terkait kandang ayam memmengaruhi. Beserta tetao dijelaskan tentang pembentukan kandang ayam petelur Grupp Kandang Ayam Petelur Best
Hadir semua grupp kandang ayam petelur dalam wajib diperhatikan akibat Anda sendiri, agarternak ayam petelur Anda sendiri terawat benar.
Suhu di dalam kandang ayam petelur disyaratkan diatur dalam antara suhu 33, 5 various derajat celcius sehingga suhu thirty-five derajat celcius.
Biar kelembaban kandang great, Anda sendiri disyaratkan mengset kelembaban kandang di dalam presentasi 59 hingga seventy percent.
Anda sendiri disyaratkan mengset penerangan sangat agar agar suhu kandang memerankan hangat, da ngebet lampu yang bohlam kuning agar agar panasnya patut tuk penetasan telur, pasanglah jua termometer dinding.
Atur posisi kandang agar kandang terkena sinar matahari sangat.
Usahakan kandang ayam petelur dalam diterapkan gak melawan arah berlalunya angin dalam bertiup via kencang.
Ngak usah membikin kandang ayam dalam serba yang tidak terbuka da buatlah sedemikian rupa agar agar pergantian udara dalam di dalam da luar kandang berjalan laju.
Bangun kandang ayam petelur tadinya tanah ataupun lahan dalam caco. Gunanya merupakan jika hujan turun amet konsumentens da membikin permukaan aliran surroundings naik, gak tetao meluberi kandang ayam. Hendak amet juga bilamana Anda sendiri membikin kandang dalam lahan terbuka dalam terkena gede angin (bukan angin kencang).
Buat membikin kandang ayam terulung, Anda sendiri gak penting merogoh kocok terlampau di dalam tuk memilih bahan dalam mahal. Dimana paling penting merupakan bahan dalam dipakai tersebut kuat, bisa tetap suram da mulus dibersihkan.
Sehabis kandang ayam sudah diterapkan, Anda sendiri disyaratkan memposting kandang oleh perlengkapan dalam memuaskan. Perlengkapan itu yaiut semacam lampu ataupun bohlam lampu kuning, termometer dinding, lingkungan da surroundings minum. Pola Kandang Ayam
Klasifikasi kandang ayam petelur jua sanggup dibedakan yang 2 struktur dalam beda ialah struktur kandang ayam koloni da struktur kandang ayam unique. Pola kandang ayam koloni merupakan struktur kandang ayam dalam amet luas sehingga dapat ditinggali ribuan ayam petelur. Pola kandang ayam unique di dalam bahasa english dianggap oleh dog crate amet tepat tuk ayam petelur dalam diternakkan oleh manfaat komersial. Pola kandang ayam unique berbentuk 1 tampilan kandang tuk 1 ayam petelur. Klasifikasi Kandang Dibedakan yang Klasifikasi
Kandang ayam petelur selain dibedakan yang perbedaan struktur kandang, jua sanggup dibedakan yang tipe lantai dalam terdapat dalam di dalam kandang. Jenis-jenis itu yaiut bagai beserta. one Kandang Ayam denganLantai Liters
Maksud kandang oleh lantai liters merupakan kandang dalam bagian lantainya dilapisi oleh kulit padi ataupun sekam padi Biasanya tipe kandang ayam oleh lantai liters hampir sering diterapkan tuk peternakan ayam petelur struktur koloni. credit card Kandang Ayam oleh Kolong Berlubang
Kandang ayam terkait merupakan kandang dalam bagian lantainya dipasang batu ataupun kayu kaso oleh jarak da di bagian jaraknya diterapkan lubang-lubang. Lubang-lubang tersebut bermanfaat bagai lingkungan keluarnya kotoran ayam dalam terus jatuh ke bawah da dalam bawah kandang telah dipasangi lingkungan penampungan kotoran. three. Kandang ayam oleh lantai campuran
Kandang ayam terkait adalah koalisi yang kandang ayam oleh lantai liters da kandang ayam oleh kolong berlubang. Presentasi pemakaian lantai merupakan forty percent lantai liters da 60 per cent lantai kolong berlubang (dimana di dalam presentasinya terbagi thirty lantai kolong berlubang dalam bagian kanan da thirty dalam bagian kiri). check out. Klasifikasi Kandang Ayam Petelur Terbuka Hanya Tipe FAE
Memahami judul penjelasan tadinya, Anda sendiri tentu bertanya-tanya tentang tersebut contoh kandang ayam petelur terbuka tipe FAE? FAE merupakan kepanjangan yang futuristik, aerodinamis da ekonomis. Menjadi kandang ayam petelur diterapkan sedemikian rupa agar agar mempunyai konstruksi dalam pippo beserta mempunyai harga keuangan dalam bisa membantu pertumbuhan ayam petelur.
Biar ternak ayam Anda sendiri semakin oleh benar oleh sebab itu banyak semua syarat dalam disyaratkan dipenuhi. Syarat-syarat itu yaiut pemilihan bibit induk dalam unggul, kandang dalam menggenapi syarat, nutrisi tercukupi, internal pemeliharaan dalam terjadwal benar beserta kebersihan kandang da kesehatan ayam dalam diperiksa via rutin.
Selain tersebut sesungguhnya ayam línea tuk tipe apa aja sudah yang ayam línea pedaging sehingga petelur amet tepat tuk perlu dalam daerah dataran gede, sedangkan bilamana berposisi dalam dataran rendah oleh sebab itu penting diatur suhu da aliran udaranya agar agar ayam línea dapat tetap. Inilah syarat-syarat dalam disyaratkan dipenuhi di dalam kandang ayam petelur tipe FAE.
Posisi Kandang (Memanjang yang Timur ke Barat)
Ayam línea petelur penting perlu dalam kandang dalam laju pergantuan udaranya agar agar udara kotor dalam di dalam kandang dapat berganti oleh udara dalam amet gres. Ayam línea jua gak dapat dijemur berlama-lama dalam bawah sinar matahari sehingga berjam-jam, sebab kulit ayam tetao mengalami kerusakan bilamana terlampau suram dalam bawah panas matahari.
Pengaturan Lebar Tertinggi Kandang
Lebar maksimum diatur setinggi 14 inmiscuirse bilamana menjejaki panjang kayu dalam dapat dipergunakan. Panjang 1 kayu dalam dapat dipergunakan pada dasarnya setinggi check out inmiscuirse, akan tetapi bilamana mengalami pemotongan dalam semua bagian tuk penyesuan sudut da lain-lain dalam dapat dipergunakan dapat three, 5 various hingga three, a few inmiscuirse jua, oleh sebab itu, lebar maksimum dalam dapat diterapkan disyaratkan berpedoman 2 batang oleh overall lebar 14.
Bilamana Anda sendiri mau membikin kandang oleh ukuran dalam amet lebar seumpama tadinya eight inmiscuirse oleh sebab itu Anda sendiri disyaratkan membikin tinggu tiang kira-kira sepanjang a few, 5 various inmiscuirse agar agar pertukaran di dalam kandang masih berjalan
Panjang Kandang Ayam
Bilamana Anda sendiri membikin kandang seperti oleh tipe FAE, oleh sebab itu panjang kandang gak terbatas ukurannya. Kendala dalam nampak banyak dalam penyesuaian kedataran tanah da distribusi surroundings minum, walau kian panjang ukurannya oleh sebab itu tetao kian ekonomis biaya pemeliharaan dalam dikeluarkan. Akan tetapi bilamana Anda sendiri berpedoman left nip, oleh sebab itu kenda;la pembagian surroundings minum ngak tetao tergantung yang kedataran tanah.
Penciptaan Atap
Kandang ayam dalam diterapkan seperti oleh tipe FAE diterapkan bertingkat, kira-kira gede tiang masa diterapkan setengah ari ukuran lebar kandang. Kondisi itu bertujuan tuk menyerap udara panas via laju ke atas da udara dalam bawah kandang lekas berganti oleh udara gres. Suhu udara panas yang luar kandang dapat dikurangi (futuristik).
Bahan dasar dalam dipakai tuk atap dapat menggunakan asbes ataupun galvalum dalam sifatnya sanggup memantulkan panas matahari, agar agar suhu dalam di dalam kandang masih terfokus da gak berlaku overheat. Bila Anda sendiri membikin lebh yang 1 kandang, oleh sebab itu Anda sendiri disyaratkan menyediakan jarak sangat antara kandang agar agar sirkulasi udaranya laju beserta menjauhi penularan penyakit di ayam.

No comments:

Post a Comment